friday, october 30, 2020

welcome

Vi har oppgradert portalen til en ny løsning: 

Portalen er oppgradert til ny løsning. For å ta i bruk den nye portalen trenger du en ny bruker. For å få dette sender du følgende informasjon til sos@atea.no, (dersom du ikke har gjort dette allerede)

Emne: Tilgang til ny løsning for old.myatea.no

Fornavn og etternavn:
E-postadresse (brukerID):
Telefonnummer:
Firmanavn:

Du vil deretter innen kort tid få tilsendt brukernavn og passord.


Det er nytt design og noe funksjonalitet har blitt endret og fjernet.
Nå vil det kun være mulig å rapportere inn elev-pc saker her, mens for å følge saksgangen, ta ut rapporter, se på fakturaer og avtaler vil dette nå være tilgjengelig i nye MyAtea (https://www.atea.no/my-atea/)

Mvh sos@atea.no

Current User:

username
password
Atea AS and Atea ASA – PO 6472 Etterstad, 0605 Oslo   Address: Brynsalléen 2   Phone switchboard: 22 09 50 00   E-mail: info@atea.no
myAtea 4 farger